ziezo coaching

Wie is Ziezo coaching?

Ziezo coaching is de dynamische eenpersoonszaak van Ada Nuesink.
Van groepsleidster in een ortho-pedagogisch kinderhuis, activiteiten begeleidster, docent dramatische vorming, professional coach, ontwerper van coachingsmethodieken tot trainer persoonlijke ontwikkeling.
Een lijst met diverse beroepen maar met grote overeenkomsten; het werken met mensen en het werken met groepen.
De rode draad in mijn werkwijze is dat ik luister  naar wat mensen te vertellen hebben; probeer te zien waar hun kracht ligt en op zoek ga hoe mensen weer in beweging kunnen komen. Essentieel voor mijn werkwijze is om dit proces samen met de ander te doorlopen.