team

Teamcoaching

Tijdens teamcoachings-bijeenkomsten richt de coach zich op de interactie van de teamleden. Het denk- en gedragspatroon van een team wordt blootgelegd. Belemmeringen die het effectief samenwerken in de weg staan worden  bespreekbaar gemaakt en er worden nieuwe werk/gedragsafspraken gemaakt.

Voorafgaand aan het teamtraject voert de coach een intakegesprek met de opdrachtgever en de leidinggevende om de huidige en de gewenste situatie helder te krijgen.

Het traject wordt afgesloten met een evaluatie tussen de opdrachtgever, de leidinggevende en de coach.

Een teamcoachingstraject bij Ziezo coaching bestaat gemiddeld uit 1 a 3 bijeenkomsten van 2 uur.