intervisie

Intervisie

Intervisie blijkt een effectieve methode te zijn om elkaar als collega’s daadwerkelijk te ontmoeten.
De werkgever die tijd en middelen beschikbaar stelt voor deze vorm van professionalisering geeft de medewerkers de mogelijkheid om van en met elkaar te leren.
Als coach begeleidt Ziezo coaching het proces van ‘begeleide intervisie naar zelfstandige intervisie’.                       

De inbreng van de coach ligt in eerste instantie op het creeren van randvoorwaarden om intervisie tot een succes te kunnen maken. Hierbij gaat het om het afstemmen van; aanwezigheid, verwachtingen, ervaringen en wensen ten aanzien van de andere deelnemers, de coach en zichzelf.  Tijdens iedere bijeenkomst kan de coach een nieuwe methodiek introduceren. Dit is mede afhankelijk van de casus en de inbrenger.  In de laatste gesprekken richt de coach de begeleiding op het zelfstandig functioneren van de intervisiegroep.

Ziezo coaching heeft meerdere professionele coaches beschikbaar zodat desgewenst meerdere groepen tegelijkertijd aan de slag kunnen.